• ساخت و احداث ساختمان مسکونی 8 طبقه واقع در شهر قم کارفرما: داده پردازان نوین اهداف
  • خرید مصالح و اجرای خدمات و تعمیرات ساختمان در محدوده ساختمانی متعلق به کارفرما در شهرهای تهران و اصفهانکارفرما: فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
  • محصورسازی ترمینال بسته بندی قیر شرکت نفت پاسارگادکارفرما: شرکت نفت پاسارگاد
  • تکمیل عملیات اجرایی شامل ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی مرکز مدیریت بحرانکارفرما: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
  • اجرای دکوراسیون داخلی طبقه پنجم، ساختمان ستاره ونک (ذره بین)کارفرما: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
  • بازسازی ساختمان دانشگاه شریفکارفرما: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
  • اجرای کلیه عملیات بنایی و ساختمانی پروژهای اعلامی کارفرماکارفرما: شرکت ایساتیس آسانبر
  • تامین مصالح و اجرای خدمات و تعمیرات ساختمان در محدوده ساختمانی متعلق به کارفرماکارفرما: فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
  • اجرای عملیات بنایی و ساختمانی پروژه بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریارکارفرما: شرکت ایساتیس آسانبر
  • تأمین مصالح، بازسازی و تعمیر ساختمان کارفرما: ستاک هوشمند شریف